Denna hemsida speglar min tidigare verksamhet och status 2016.


Seniorkonsulten in action: ovan ett föredrag om vård och omsorg om de mest sjuka äldre och nedan en artikel om skötebarnet Seniorhälsan

bra vårdkonsument mini.jpg


Att bli en bra vårdkonsument är en utmaning för alla oss seniorer. Hur man blir det är ett projekt jag ska ägna mig åt under de kommande åren.


FoU-artikel.jpg