om mig

Ann-Christine Baar, senior årgång 1945

Arbetet:

I mitt långa yrkesliv inom primärvården har jag haft många intresseområden, allt ifrån mödra- och barnhälsovård, ungdomshälsa, mitt i livet-hälsa och då speciellt inom samordnad rehabiliteringsverksamhet. De senaste åren har intresset framförallt rört sig inom området äldres hälsa, vård och omsorg. Tillsammans med den egna personalen och samarbetspartners har jag varit med om att utveckla en samordnad vård och omsorg för äldre i det primärvårdområde som jag var ansvarig för.

Jag har varit projektledare för att ta fram, genomföra och följa upp vår regionala handlingsplan: ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland”, ett samarbetsprojekt där äldreverksamheten inom 49 kommuner, 18 sjukhus och ca 200 vårdcentraler ingår. Detta projekt har ett starkt samband och ingår i SKLs arbete med ”Bättre liv för sjuka äldre”. Hälsa har genomgående varit det starkaste intresset oavsett om det handlat om barn, vuxna eller äldre. Flera av projekten (nedan), som jag har varit projektansvarig eller projektledare för har fått utmärkelser av olika slag och har nu implementerats och övergått till reguljär verksamhet.

 

Särskilda projekt som jag varit med om

  • Utveckling av en för kommun, sjukhus och primärvård gemensam hemsjukvård, GHSV, i början av 90-talet i Göteborg.
  • PUNK-Primärvårdens Utveckling Nationell Kvalitet, ett utvecklingsprojekt under 1,5 år i Vårdförbundets och Socialstyrelsens regi. Blev ett materia/bok-PUNK-boken, som användes av distriktssköterskor i hela Sverige. Ibland när jag är ute i verksamheten stöter jag på distriktssköterskor som fortfarande använder detta material i sitt kvalitetsarbete. Och det är förstås väldigt roligt.(90-talet)
  • DELTA-Tidig och samordnad rehabilitering på Hisingen. Detta 7-årigt projekt blev förebild för lagstiftning och spridning på bred front i Sverige under 2000-talet.
  • Hälsodisken på Hisingen
  • In-och utskrivningsklar patient, ett samarbetsprojekt med 6 stadsdelar i Göteborg. Detta projekt blev beslutat att införas på bred front i Storgöteborg och pågår som bäst, nu stött av utvecklingsmedel från SKL.
  • Hjärnhälsan på Hisingen, ett arbete med och för personer med demenssjukdom
  • Hälsolyftet på Hisingen, ett 5-årigt projekt som utvärderats vetenskapligt och nyligen publicerats i BMJ. Metoden som utvecklades inom detta projekt används nu brett och det finns en poängkurs i metoden på GU.
  • Vårdcentral med fokus på kvinnors hälsa.
  • Framtidens Sjukvård i Västra Götaland, delprojekt Äldre
  • SENIORHÄLSAN, en funktion på vårdcentral. En utveckling av Hälsolyftet nu specialinriktat på personer som kommit upp en bit i ålder.


Privat: 

Jag ägnar mycket av min fritid åt att göra roliga saker tillsammans med min familj; make, 2 söner med partners och 5 barnbarn. Maken är numera konstnär på heltid och vi anordnar utställningar där jag står för administrationen och att vara värdinna. Motiven hämtar vi bl a på våra resor som ska bli fler, nu när jag ska bli heltidspensionär. Senast var vi i Istanbul. 

Konstutstallning Svanudden.jpg


Vi bor i en gammal villa från 20-talet och som hela tiden skriker efter underhåll. Helst vill jag verka innanför väggarna med heminredning, dels i vårt gamla vinterhus men också i vårt sommarhus, som finns på Orust. Sportaktiviteter begränsas till stavgång och långsamma meditativa promenader. I korgar och lådor ligger en massa fina garner och tyger som väntar på att bli använda. Förr sydde jag egna och andras kläder men det var länge sen sist. Kanske något jag kommer att ta upp igen. 


(denna hemsida speglar min tidigare verksamhet och status 2016)